Agnieszka Wargowska-Dudek

menadżerka kultury, fundraiserka

Zarządzam Fundacją, pozyskuję środki finansowe, nadzoruję, wspomagam jej obszary działań. Tworzę koalicje wprowadzające zmiany w organizacji sprzyjające rozwojowi wizji i wspierające jej strategię.

Alina Słowik

doradczyni K-ORSO

W Fundacji zajmuję się współpracą z NGO, animacją i wsparciem organizacji w zakresie formalno – prawnym i księgowym.

Joanna Dziadowiec-Greganić

etnoekspertka – doradczyni ds. dziedzictwa i międzykulturowości

W ramach Ośrodka K-ORSO sprawuję nadzór merytoryczno-organizacyjny nad stworzeniem i wdrożeniem na rynek crowdsourcingowej, wielofunkcyjnej aplikacji do inwentaryzacji, archiwizacji, digitalizacji i promocji dziedzictwa lokalnego EtnoStoria.

Ireneusz Barański

specjalista ds. współpracy z JST

W Fundacji zajmuję się działaniami w obszarze współpracy z jednostkami samorządowymi, koordynacją projektów, oraz współtworzeniem stronę internetowej.

Patrycja Rogulska

specjalistka ds. marketingu, fundraiserka

W Fundacji zajmuję się szeroko pojętym marketingiem i fundraisingiem.

Kamila Kozik

koordynatorka

W Fundacji ARTS pełnię funkcję Koordynatora. Wspomagam działania misyjne Fundacji i realizowanie przez nią projekty.

Karolina Sala

trener, HR.

Od ponad 4 lat pracuję w Działach HR. w międzynarodowych firmach, dzięki czemu mogłam w praktyce obserwować, w jaki sposób odpowiednio przedstawione kompetencje mogą pomóc w zdobyciu wymarzonej pracy i rozwoju kariery zawodowej.

Olgierd Wargowski

zarząd fundacji, IT

Jestem Wiceprezesem Fundacji. Jednocześnie na co dzień pracując w branży IT zajmuje się nowymi technologiami. W Fundacji zajmuję się organizacją narzędzi i systemów.

Anna Kapusta

przewodnicząca rady fundacji

Biorę udział w pracach komisji konkursowych programów grantowych prowadzonych przez Fundację. Prowadzę warsztaty i szkolenia tematyczne.