To inicjatywa Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS wspierania i rozwijania działań obywatelskich i pracy środowisk lokalnych nad samodzielną inwentaryzacją i archiwizacją i ochroną dziedzictwa.

K-ORSO to budowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych, wzmacnianie ich pozycji jako wiarygodnego partnera realizującego swoją misję.

Działanie to oparte jest na współpracy z JST, instytucjami i NGO w pozyskiwaniu nowych partnerów instytucjonalnych, biznesowych oraz innowacyjnej ochronie i zarządzania dziedzictwem lokalnym.

K-ORSO dla obywateli to:

  • świadczenie kompleksowego, wieloaspektowego, przyjaznego doradztwa w zakresie funkcjonowania NGO dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i liderów społecznych
  • organizowanie profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów
  • wspieranie w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

K-ORSO dla dziedzictwa to:

  • wspieranie w zakresie tworzenia projektów związanych z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem lokalnym
  • umożliwianie w nawiązywania partnerstw tematycznych
  • wspieranie cyfrowej transformacji kultury w organizacjach
  • stworzenie crowdsourcingową APLIKACJI  do samodzielnej inwentaryzacji, archiwizacji, digitalizacji i promocji  dziedzictwa lokalnego

Dodaj komentarz