Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwanym „NIW CORSO” umowy NR 37/PROO/1a/2020 o realizacje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030.

Warsztaty dising thinking – ruszają prace nad aplikacją z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy. Warsztaty twórcze, których cele jest utworzenie działającej makiety aplikacji – brzmi niewinne a pozwoliło zaangażować ludzi z różnych dziedzin np. lokalnych twórców i liderów, pracowników fundacji, programistów i designerów do przygotowania makiety funkcjonalnego produktu.
Wykorzystywaliśmy narzędzia: platforma MIRO, spotkania on-line,

Współpraca z Fundacją Media 3.0 pozwalającej na utworzenia crowdsourcingowej aplikacji, służącej do przetwarzania danych, związanych z dziedzictwem kulturowym, dedykowana stricte działaniom na rzecz szeroko pojętej aktywnej ochrony i promocji dziedzictwa tak w wymiarze narodowym, ogólnokrajowym, jak i lokalnym i regionalnym. Całość zaplanowanych w tym czasie działań, począwszy od 1.09.2020 roku ma trwać do 31.12.2020 roku.

Zespół Fundacji Arts powiększył się o nowych współpracowników, którzy realizować będą zadania głównie w obszarze K-ORSO, ale również wspomogą bieżącą działalność fundacji.

Dodaj komentarz