Już wkrótce Fundacja ARTS  rusza z prowadzeniem Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Obywatelskiego KORSO !

Od września 2020 roku Fundacja ARTS  w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) planuje uruchomienie Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Obywatelskiego – KORSO. Działanie tego Ośrodka będzie odbywać się w dwóch aspektach, opartych na nawzajem uzupełniających się poddziałaniach. 

 1. KORSO- Działania Obywatelskie – obejmujące swoim zakresem

– Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnym, z zakresu form wsparcia, wsparcia, stały monitoring NGO, świadczenie wieloaspektowego poradnictwa (stacjonarnego, elektronicznego, telefonicznego, mobilnego) i doradztwa dla NGO i grup nieformalnych. celu wzmocnienia ich działalności.

–  Organizowanie profesjonalnych  kursów, szkoleń i warsztatów.

–  Wspieranie różnych podmiotów  i grup lokalnych  w ubieganiu się o granty i inne formy dofinansowania.

– Pomoc w zawiązywaniu partnerstw tematycznych dla realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w zakresie dziedzictwa.

2 . KORSO działania na rzecz dziedzictwa – mające na celu : 

– Wieloaspektowe i kompleksowe wsparcie w zakresie projektów związanych z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem lokalnym. 

– Utworzenie CROWDSOURCNGOWEJ APLIKACJI do samodzielnej inwentaryzacji, digitalizacji , archiwizacji i promocji dziedzictwa lokalnego.

Rozpoczynamy konsultacje w wyżej wymienionym zakresie. Zachęcamy do współpracy. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam na przeanalizowanie zakresu planowanego wsparcia. Odsyłamy Państwa do zakładki KORSO na naszej stronie, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informację na temat funkcjonowania Kooperatywnego Ośrodka Rozwoju Obywatelskiego – KORSO. Liczymy na miłą współpracę.

 Zainteresowanych współpracą i konsultacjami, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy,

Pozdrawiamy Państwa serdecznie 

Zespół fundacji.

Dodaj komentarz